[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
Beauty & Skincare Schiedam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 Inhoud

 1.  privacy beleid
 2.  contactgegevens
 3.  persoonsgegevens die wij verwerken
 4.  bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 5.  doel verwerking persoonsgegevens
 6.  geautomatiseerde verwerking
 7.  hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
 8.  gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 9.  delen van persoonsgegevens met derden
 10. cookies of vergelijkbare technieken
 11. beveiliging persoonsgegevens
 12. inwerkingtreding
 13. wijzigingen privacyverklaring

 

 1. Privacy beleid

Beauty & Skincare Schiedam is een bedrijf voor het uitvoeren van schoonheids-, pedicure-, lichaams- en beautybehandelingen in Schiedam en omstreken. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt.
Dit betekent onder andere dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde behandelingen/diensten.;
 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
 • Uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derden tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • U de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
 1. Contactgegevens

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
info@beautyskincareschiedam.nl 010-2460985

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty & Skincare Schiedam verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Beroep
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN of verzekeringsnummer (alleen als er vergoeding door verzekeringsmaatschappij
 • zal plaatsvinden)
 • Overige persoonsgegevens bijvoorbeeld gezondheid die van belang kunnen zijn voor de behandeling (intakeformulier die u bij aanvang invult voor een te behandelen doel)
 • Behandelverslag en evt. foto’s naar aanleiding van een behandeling/doel die u bij ons heeft gehad
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautyskincareschiedam.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 1. Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty & Skincare Schiedam verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling contant of via factuur
 • Het bijhouden van uw gespaarde en verzilverde punten via Klantkaart B.V.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief over acties en nieuwe behandelingen.

Beauty & Skincare Schiedam verstuurt zijn klanten een nieuwsbrief. Uw naam en e-mailadres wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd, wanneer u diensten van ons afneemt of uzelf heeft ingeschreven in een formulier. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Beauty & Skincare Schiedam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Het verbeteren en monitoren van de gebruikerservaring met Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Googleservers in de Verenigde staten en daar opgeslagen. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 • Beauty & Skincare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Facebook en Twitter: Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 1. Geautomatiseerde verwerking

Beauty & Skincare Schiedam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty & Skincare Schiedam) tussen zit.

 1. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Beauty & Skincare Schiedam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@beautyskincareschiedam.nl

 1. Gegevens van persoonsgegevens delen met derden

Beauty & Skincare Schiedam verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken

Beauty & Skincare Schiedam maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Beauty & Skincare Schiedam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Info@beautyskincareschiedam.nl .

 1. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring zal wettelijk in werking treden op 25 mei 2018

 1. Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]